หน้าหลัก

Slider

จุติ ไกรฤกษ์
รมว.พัฒนาสังคมฯ

SocialMsociety
Facebook

SocialKalasin
Facebook

ศูนย์ปฏิบัติการนายก
รัฐมนตรี - PMOC

ไทยคู่ฟ้า
@ThaigovSpokesman

Anti-Fale News
Center Thailand

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ต่อต้านการค้ามนุษย์ และค้าประเวณี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

ข่าว เด่น

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ต่อต้านการค้ามนุษย์ และค้าประเวณี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

… วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว “ภายใต้แนวคิด ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” และต่อต้านการค้ามนุษย์และค้าประเวณีจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการแสดงออกร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ถึงเจตนาที่จะยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และต่อต้านการค้ามนุษย์และประเวณี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านเพิ่มเติม

อ่านต่อ

ข่าว สาร

มอบบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 2 ในโครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

… วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

… วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ต่อต้านการค้ามนุษย์ และค้าประเวณี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

… วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรง …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม, ข่าวเด่น

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม.

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

สายด่วน 1300

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

421107
Total Visitors
79
Visitors Today
9
Live visitors
421107
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
 ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

043 811 437 ต่อ 12 – 16

Fax  :  043 811 437 ต่อ 19

 kalasin@m-society.go.th

facebook  :  www.facebook.com/pmj.kalasin

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial