กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ เทศบาล 6 เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

… วันที่ 17 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์เทศบาล 6 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ทาสีรั้ว และอุปกรณ์เครื่องเล่นภายในโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

… ทั้งนี้นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา ในครั้งนี้ด้วย

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: