ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ...

รณรงค์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคม ...

ถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคม ...

ออกหน่วยบริการตามภารกิจโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและ ...

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและ ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial