ทอดผ้าป่า “กองบุญเพื่อการให้จังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 12 มีนาคม 2566 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ร่วมพิธีทอดผ้าป่า “กองบุญเพื่อการให้จังหวัดกาฬสินธุ์” พร้อมถวายต้นผ้าป่า โดยมียอดทำบุญ เป็นเงิน 448,825.75 บาท และยอดโอนทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นเงิน 138,579.33 บาท รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 587,405.08 บาท โดยมี พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสงฆ์ ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ (นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์) พร้อมด้วย One Home พม.กาฬสินธุ์ คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความรับผิดชอบ ต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ (CSR) ร่วมทอดผ้าป่า “กองบุญเพื่อการให้จังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: