นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวน “ชาวกาฬสินธุ์ พร้อมใจไปฉีดวัคซีนกันนะครับ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดบ้าน เปิดโรงเรียน เปิดการท่องเที่ยว ใช้ชีวิตแบบปกติ เราตั้งเป้าหมาย ชาวกาฬสินธุ์ 70% ฉีดวัคซีนแล้ว ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564”


Share: