ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายฃื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (24 กุมภาพันธ์ 2564)

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: