ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา

ชื่อตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: