ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (4 กุมภาพันธ์ 2564)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: