ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (18 มีนาคม 2567)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: