ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: