ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อ 3 (ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: