พม. ชี้แจง เงิน 2,000 บาท เฉพาะกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม ไม่ใช่เงินเยียวยาฯ


Share: