พม แจง ผู้สูงอายุ 71 ปี ร้องไม่มีบัตรประชาชน


Share: