พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564

… วันที่ 17 มกราคม 2564 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานภาครัฐ ร่วมพิธี พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

… พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ 19 พรรษา ได้เสด็จเข้าร่วมกองทัพกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้เป็นบิดา ไปป้องกันเมืองตากและได้สู้รบกับขุนสามชนจนได้รับชัยชนะ ด้วยความกล้าหาญในครั้งนั้นทำให้พ่อขุนศรีอินทราทิตย์พระราชทานนามให้ว่า “รามคำแหง” ที่มีความหมายว่า รามผู้กล้าหาญเข้มแข็งในการรบ ภายหลังเมื่อประมาณ พ.ศ.1822 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ขึ้นครองกรุงสุโขทัยสืบต่อมา

… นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ด้วย

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: