มอบเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2565 จำนวน 8 ศูนย์ฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 249,250 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: