รณรงค์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อแผ่นพับและเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ให้แก่ส่วนราชการแลละประชาชนทั่วไป ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎรบำรุง ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: