ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (28 ธันวาคม 2564)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: