รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (13 ก.ค. 2564)

… ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สามารถสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: