ร่วมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เก็บขยะ ปัดกวาดทำความสะอาด ตัดหญ้าบริเวณสวนไดโนเสาร์ กำจัดผักตบชวา และวัชพืช ในสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: