ร่วมจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

… ที่บริเวณเวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

… นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ ผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ เช่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ โครงการหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอีกหลายโครงการจนทำให้พสกนิกรจังหวัดกาฬสินธุ์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมาจนทุกวันนี้

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: