ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางเบญจวรรณ ริทเทอร์ เพื่อน้อมนำถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี 2566 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ด้วย

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: