ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร. 9

.. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ภาคเอกชน ร่วมวางพานพุ่มและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระหากรุณาธิคุณ เนื่องวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ที่หอประชุม 80 พรรษามหาราชา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

… ทั้งนี้นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: