ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมาย นางสาวเสมอใจ ทองอรุณ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวสิรินาถ อายุวัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมให้การช่วยเหลือถุงยังชีพ และให้คำแนะนำสวัสดิการทางสังคม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: