ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน​ผู้สูงอายุที่ขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

วันที่ 26​ พฤษภาคม 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้นางสาวลัดดา​ พรกุณา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสุธิตา บึงบัว นักพัฒนาสังคม งานผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน​ผู้สูงอายุที่ขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน​ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะทำงานพิจารณาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตพื้นที่​ เทศบาลตำบลบัวบาน เทศบาลตำบลเขาพระนอน​ เทศบาลตำบลอิตื้อ​ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม​ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลือนกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน​และประชาสัมพันธ์ชี้แจงการขยายพื้นที่การจัดตั้ง​ ศพอส. แบบไม่ของบประมาณ​ให้แก่ อปท. เพื่อการขับเคลื่อนงาน​ด้านผู้สูงอายุและเชื่อมโยงศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบลในการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: