ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าที่สูญเสียบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: