ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีลูกสาวในไส้แบบนำโฉนดที่ดินไปแบ่งขายและก่อหนี้

       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับนายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเทศบาลตำบลบัวบาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกใหญ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้ช่วยคนพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีข่าวสยามรัฐออนไลน์ ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ลูกสาวในไส้แอบนำโฉนดที่ดินไปแบ่งขายและก่อหนี้ สุดท้ายถูกนายทุนยืดทรัพย์ขายทอดตลาด ร้องยุติธรรมช่วยเหลือ ฯ

Share: