ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัด

ข้อมูลด้านสังคม กระทรวง พม.

ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด

สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลด้านสถิติ

18. 

19. 

20. 

ข้อมูลด้านคนพิการ

25. 

26. 

27. 

28. 

คู่มือประชาชน

9. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ 

          (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)

10. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ 

          (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานณ์สงเคราะห์)

16. การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

16. การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

17. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

17. การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ

ข้อมูลด้านสังคม


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial