ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2564

… วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2564 ณ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม บ้านโนนศิลาเลิง ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

… ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับหน่วยงาน ONE HOME และ สสว.6 จัดกิจกรรมให้แก่ประชาชน เด็กนักเรียนที่มาร่วมงาน ประกอบด้วยบริการให้คำแนะนำปรึกษา กิจกรรม ถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับกระทรวง พม. ประชาสัมพันธ์ติดเข็มกลัดและถือป้ายรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวและรณรงค์การสนับสนุนไม่ให้เงินขอทาน การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชมรมคนพิการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคนพิการ การส่งต่อเสื้อกันหนาวให้แก่ประชาชนที่มีความต้องการ นอกจากนี้ได้มีการมอบเงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก เงินสงเคราะห์ผู้พิการและผู้สูงอายุ

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: