แอปพลิเคชัน คุ้มครองเด็ก

หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคมหรือพบเห็นปัญหาเด็กและเยาวชน ถูกกระทำความรุนแรงต่าง ๆ สามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุได้ที่ ” แอปพลิเคชัน คุ้มครองเด็ก” หรือโทร สายด่วน พม. 1300 หรือ ติดต่อได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 77 จังหวัด


Share: