โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

….. วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 พร้อมด้วย นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางธนวัน อุ่นเพชรวรากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด นายสันติ จตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม หมู่ 7 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

….. นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการฯ และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ราย ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมทั้งออกบูธกิจกรรมให้บริการและให้คำปรึกษา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม.

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: