ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 (16 ธันวาคม 2564)

       กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 อายุระหว่าง 18 - 25 ปี สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติ และผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัคร" หมดเขตส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปแบบออนไลน์) (29 กรกฎาคม 2564)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นนคงของมนุษย์ กำหนดคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทย จำนวน 27 คน เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปแบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสาร


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial