ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2563

>>> ประกาศข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศ รับสมัครบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563

>>> ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ฯ >>> คุณสมบัติและเกณ ...
อ่านต่อ

ประกาศการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

>>> ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ >>> ขั้นตอนดำเนินงาน >>> หนังสือ พม 0201(ทปษ.กม ...
อ่านต่อ

การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563

>>> หนังสือโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 >>> ใบสมัครโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประ ...
อ่านต่อ

การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

>>> ประกาศการคัดเลือกเด็กดีเด่น ประจำปี 2564 >>> หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น ฯ >>> แบบเสนอประวัติ ...
อ่านต่อ

การสรรหาคลังปัญหาผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัด ประจำปี 2563

1. หนังสือเรียนนายอำเภอทุกอำเภอดาวน์โหลด 2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวั ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial