กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

… วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูอาจารย์ นักเรียน จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนจิตอาสา อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะและกวาดถนนบริเวณโดยรอบ

… นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในครั้งนี้ด้วย

.

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: