กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9

… เวลา 09.00 น. ที่บริเวณหนองสาธารณะกุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายเลิศบุศ กองทอง นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วม ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2563 หรือวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยการขุดลอกคูคลอง การจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ และพัฒนาภูมิทัศน์ โดยรอบหนองสาธารณะกุดยางสามัคคี

… ทั้งนี้นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในครั้งนี้ด้วย

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: