กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

… วันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ส่วนราชการในจังหวัด และจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม “จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 การให้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal” รับบริจาคโลหิต และ บริจาคดวงตา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีท่านปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์


Share: