กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

… วันนี้ 18 มกราคม 2564 ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ทำความสะอาด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติอันหาที่สุดมิได้

… ทั้งนี้นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในครั้งนี้ด้วย

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: