กิจกรรมจิตอาสา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดเศวตวันวนาราม บ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: