กิจกรรม หนึ่งคน หนึ่งต้นไม้

วานนี้ เวลา 09.00 น. นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีม One Home พม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมปลูกต้นไม้ คนละ 1 ต้น และบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณใกล้เคียง ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: