ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวเสมอใจ ทองอรุณ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และปกครองอำเภอท่าคันโท ณ บ้านเลขที่ 124 หมู่ 1 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: