ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

>>> อ่านเพิ่มเติม


Share: