ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมแะความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ข้อ 3 (ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (26 มกราคม 2564)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: