ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชกร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ข้อ 3 (ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (09 สิงหาคม 2564)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: