ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (11 มกราคม 2565)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: