ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อ 3 (ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (3 มีนาคม 2564)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: