ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานอำนวยการ

กลุ่มงาน : บริการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 – 3 สิงหาคม 2564 ในวัน และเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียบในการสมัคร

.

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: