ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (27 มิถุนายน 2565)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: