ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 12 ยูนิต

>>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 12 ยูนิต

>>> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share: