ประชุม One Home พม.กาฬสินธุ์ เตรียมแผนฟื้นผู้ช่วยเหลือประสบอุทกภัย-สงครามอิสราเอล

19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม One Home พม.กาฬสินธุ์ เตรียมแผนฟื้นผู้ช่วยเหลือประสบอุทกภัย-สงครามอิสราเอล รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด บูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: