ปลัด พม. เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุบัติเหตุ กรณีรถไฟชนรถบัสกฐิน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา


Share: