พม. เตรียมส่ง “รถปันสุขสู่ชุมชน” ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง นำร่อง 5 จังหวัด พื้นที่สีแดง


Share: